ESAME DRAUGE, TODĖL LAIKOMĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ

 

 

 1. Dėmesingai, atidžiai klausomės kalbančios mokytojos, klasės draugų.
 2. Aktyviai dalyvaujame pamokose, stropiai atliekame skirtas užduotis.
 3. Kai norime ką pasakyti – keliame ranką.
 4. Per pamoką neplepame, nevaikštome, nekeliame triukšmo.
 5. Po skambučio (į pamoką) klasėje tyliai laukiame savo vietose.
 6. Gerbiame mokytojus ir kitus mokyklos darbuotojus.
 7. Pertraukų metu nebėgiojame po klasę,koridorių, klausome budinčiųjų.
 8. Per pamokas, pertraukas ir popamokinėje veikloje laikomės saugaus ir kultūringo elgesio taisyklių.
 9. Esame tvarkingi, mandagūs, paslaugūs, drausmingi (nesimušame, nesispardome, nesispjaudome, nesikeikiame, nesišaipome).
 10. Stengiamės elgtis taip, kad netrukdytume kitiems. 
 11. Nesisupame kėdėse.
 12. Neimame svetimų daiktų.

Privacy Policy | Cookie Policy
Mokytojos Jurgitos Kuskevičienės svetainė