Nesielvartaukite, kad negalite duoti savo vaikams visų geriausių pasaulio dalykų. Atiduokite visa, ką geriausia turite savyje.

Mieli tėveliai,

     Ačiū Jums už aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime, savanorišką pagalbą klasei nuo pat pirmų dienų. Juk tėvų ir mokyklos šiltas, draugiškas, nuoširdus ir glaudus bendradarbiavimas, tėvų įsitraukimas į klasės veiklą yra be galo reikšmingas vaiko gerovei ir sėkmei. 

Mokytoja


Privacy Policy | Cookie Policy
Mokytojos Jurgitos Kuskevičienės svetainė