Tėveliai  informuoja klasės mokytoją telefonu ( elektroniniu paštu) apie vaiko neatvykimą į mokyklą pirmąją neatvykimo dieną, nurodydami priežastis.

Mokiniai atneša pateisinimo raštelius:

  •   iki 3 dienų - teisina tėvai rašytiniu paaiškinimu (pildo praleistų pamokų pateisinimo lapelį.)
  •   nuo 3 ir daugiau dienų- praleistas pamokas teisina gydytojas medicinine pažyma.

Privacy Policy | Cookie Policy
Mokytojos Jurgitos Kuskevičienės svetainė