2016-2017 m.m.

Projektai

 

1. Mūsų spalvotas kalendorius

2.  #eTwpavasaris. Sutik pavasarį linksmai, išradingai, prasmingai

#eTwPavasaris. Sutik pavasarį linksmai, išradingai, prasmingai.

Apie projektą.  Ilgėjanti diena primena apie raidos ratą, būtį, kviečia dažniau pakelti galvą ir pažvelgti į dangų. Pavasaris primena - aš čia, o su manimi viskas, kas gyva. Projekto metu pradinukai mokysis linksmai ir išradingai pasitinki pavasarį bei švęsti gimtadienius.

 

Tikslai. 

1. Supažindinti pradinukus su pirmaisiais pavasario požymiais;

2. Gebėti užfiksuori gamtos pabudimo požymius;

3. Išmokti dainų apie atgimstančia gamtą;

4. Mokytis išradingai švęsti gimtadienius (ne tik savo draugų, bet ir ,,eTwinning" programos

5. Lavinti informacijos sisteminimo, pateikimo įgūdžius, naudojant informacines technologijas.

 

        Projektas „#eTwPavasaris. Sutik pavasarį linksmai, išradingai, prasmingai“ . Mokėmės  linksmai,  išradingai, prasmingai pavasarį pasitikti ir  švęsti gimtadienius.

      Visi 2b  klasės mokiniai  stebėjo gamtą, ieškojo pirmųjų pavasario požymių, o juos radę fotografavo. Dirbti buvo smagu, o ypač su tėvelių pagalba.

         Mokiniai bendravo ir bendradarbiavo,  stebėjo ir aptarė klasės draugų ir projekto partnerių nuotraukose pagautas akimirkas, sukurtus filmukus, klausėsi dainų.

            Projekto metu sveikinome eTwinning ir Žemė (Žemės diena) su gimtadieniais. Piešėme piešinius, gaminome dovanėles, surengėme stipriausio antroko varžybas lauke.

       Dalyvavo edukaciniame užsiėmime "Prakalbink molį". Mokėsi lipdyti molinė vazą, kurią dekoravo, dengė gražiausiomis spalvomis ir dovanojo mamai. Piešė mamos portretą ir siuntė jai pačius šilčiausius sveikinimus. 
          Džiaugiamės rezultatais !

Our color calendar

Mūsų spalvotas kalendorius

Apie projektą.  Dvylika mokyklų-partnerių kuria 2017 metų kalendorių. Kiekvienam partneriui burtų ratu parenkamas metų mėnuo, aptariamasi, suplanuojamas ir fotografuojamas  mėnesio pristatymas- kalendoriaus lapelis.

Tikslas. Sukurti 2017 metų kalendorių.

 

 

    Projektas unikalus savo paprastumu ir prieinamumu.

    Projekto tikslas - įdomiai, išradingai, kūrybiškai pateikti pasirinktą mėnesį, nufotografuoti ir patalpinti nuotrauką TwinSpace. Iš nuotraukų buvo sukurtas  2017 metų kalendorius.  

      Mokiniai ir mokytoja  pasiekė iškeltus tikslus: sugalvojo burtais tekusio mėnesio apipavidalinimą, piešė iliustracijas, rinkosi aprangą, nusifotografavo.

   Galutinis produktas – sukurtas kalendorius, kuris suteikė daug džiaugsmo, patenkino mokinių smalsumą, leido atsiskleisti jų kūrybiškumui.Vaikai mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, rasti vieningą sprendimą. 

   Bendradarbiavimas vyko nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Visi partneriai aptarė veiklas,  terminus ir pasiskirstė darbais,  laikėsi nustatytų terminų ir vykdė plane numatytas veiklas

 

    Mokiniai reflektuodami aptarė  projekto iššūkius, išgyventas malonias akimirkas. Išsakė savo mintis ir pasiūlymus būsimiems projektams .

Rezultatas


Privacy Policy | Cookie Policy
Mokytojos Jurgitos Kuskevičienės svetainė